Semidiesel

Tändkulan dunkar fram genom historien

Det klassiska dunkande ljudet från en fiskebåt kommer från en tändkulemotor, som även kan kallas glödkulemotor eller råoljemotor. Förutom båtmotorer användes de tidigare även till att driva traktorer, såg- och tröskverk och olika typer av pumpar.

Som namnet antyder kan motorn drivas med tjock mineralolja, tjära och andra bränslen av låg kvalitet. Detta är möjligt eftersom bränslet förgasa vid en mycket hög temperatur. En tändkulemotor måste förvärmas för att kunna användas. Till en början användes en blåslampa för detta, vilket kunde ta upp till 20 minuter. Senare började man istället använda elektricitet eller pyrotekniska satser för att värma upp kulan.Traktor med tändkulemotor

Hur fungerar tändkulemotorn?

Det som givit tändkulemotorn dess namn är den kulformade kammare som sticker ut ur motorblocket. Det är denna kammare som värms upp tills den glöder för att motorn ska kunna köras. För att motorn ska gå jämnt får kulan varken vara för varm eller för kall, vilket kräver en viss skicklighet.

I den kulformiga kammaren sker det mesta av förbränningen. Kammaren kyls inte ned, vilket leder till en hög temperatur, och det är som redan nämnts temperaturen som möjliggör driften av motorn. Kulan är förbunden med cylindern, som är vattenkyld, genom en kanal. En pump sprutar i bränslet i kammaren, en kolv pressar upp luft, kompressionen höjer temperaturen och detta i kombination med kulan heta väggar gör att blandningen av luft och bränsle antänds. Den explosion som då uppstår pressar tillbaka kolven, och det är denna rörelse som driver motorn. Principen är med andra ord ungefär densamma som i en dieselmotor, men i en sådan är det endast kompressionen som ger den höga temperaturen.

Från bilar till motorer

Ingenjören Johan Victor Svensson köpte 1899 två tomter i Nacka för att där börja tillverka bilar. De tekniska innovationerna inom bilindustrin kom dock alltför tätt vid den här tiden, vilket gjorde det omöjligt att driva en bilfabrik. Istället specialiserade fabriken sig på tändkulemotorer.