Semidiesel

Bästa försäkringen för äldre fordon

Det finns många olika företag som erbjuder bilförsäkringar, och som alla som någon gång försökt orientera sig i denna vildvuxna flora för att hitta en halv- eller helförsäkring till ”gamla Bettan” vet att det är lätt att bli förvirrad. Det enklaste är kanske att ringa till ett försäkringsbolag, eller söka information på deras hemsida, om vilka faktorer de tar hänsyn till när de räknar fram försäkringspremien. Sammanställ sedan informationen, för in de data som gäller för din bil och kontakta sedan flera olika försäkringsbolag för att se vilken premie man får betala. Börja med ditt eget bolag, för ofta får man rabatt om man redan har andra försäkringar där, som t.ex. hemförsäkringen.

Men var också vaksam på vad som egentligen ingår i försäkringen, för det är inte säkert att du har användning för allting som ingår. Det kan gå att förhandla bort en del saker, och därmed få en billigare försäkring. Vissa bolag har speciella veteranbilsförsäkringar, men ibland är det billigare med en vanlig bilförsäkring.

Vad behöver du (inte)

Kontrollera om hyrbil ingår i din bilförsäkring. Om du ska försäkra din veteranbil och redan har en bruksbil att använda till vardags behöver du ju inte något sådant. Så fråga om du kan stryka det och få en lägre premie. Detsamma kan gälla servicen på verkstad? Är du en motorentusiast som helst mekar med bilen själv? I så fall är det kanske inte heller intressant att det ingår någon service? Men hur är det med plåtskador? Kan du ordna sådana själva? Tänk alltid igenom vad du själv behöver, och förhandla sedan med bolagen. Du har mycket att vinna på det hela.