Semidiesel

Vikten av bra truckunderhåll

Att underhålla maskiner som truckar och industrirobotar har klara miljömässiga och ekonomiska fördelar. Det gör också att arbetsmiljön för de som använder maskinerna blir mycket mer säker.

Genom att ha tillräcklig kunskap kring hur truckar och industrirobotar fungerar, samt att göra regelbundet underhåll minskar risken för allvarliga arbetsplatsolyckor. För att få mer information, gå in och läs mer på den här länken. Det är också en bra insats för miljön.

Underhåll trucken för miljöns skull

För att en truck ska kunna hålla så länge som möjligt kräver den regelbundet underhåll. Gaffeltruckar har många rörliga delar som exempelvis gafflar, lyftkedjor och hjul. Dessa bör kontrolleras dagligen. Truckarnas olja, hydrauliska vätskor och kylvätska bör också gås igenom. Annars finns risken att de inte fungerar korrekt vilket kan vara en arbetsplatsfara. Andra områden på trucken som behöver regelbunden kontroll är bromsarna och styrningen, som måste kontrolleras före varje arbetspass. Även däcken inspekteras, de får inte ha skador och det måste vara tillräckligt med luft i däcken.

Kontrollera industrimaskiner

Till och med maskiner inom industrin bör kontrolleras regelbundet. Annars kan arbetsskador uppstå i samband med att de anställda använder maskinerna. Förutom en dålig arbetsmiljö kan maskiner som inte fungerar korrekt slitas ut snabbare, kräva reparation och reservdelar vilket skapar ökade utsläpp som är dåligt för klimatet. När en maskin har brister i konstruktionen måste distributören återkalla produkten och skicka ut information till kunderna om de brister som hittats. Men användaren eller företaget där maskinen befinner sig har också ansvar för att läsa bruksanvisningen och de instruktioner som finns för underhåll och rengöring. För att maskinen inte ska kunna skada användaren behöver den också vara försedd med korrekta skydd som helt säkert fungerar som avsett. Det är tyvärr vanligt att skydd till industrimaskiner är felinställda, har ändrats eller saknas. Vid användning av maskiner bör även rätt kläder och skyddsutrustning användas, som till exempel skyddsglasögon och hörselskydd.

Utför säkert underhåll

Vid alla typer av underhåll av truckar och industrimaskiner bör huvudströmbrytaren vara låst och bruten. När vassa verktyg ska hanteras behöver reparatören bära skärskyddshandskar. Alla verktyg som har skärande förmåga bör transporteras och hanteras på ett säkert sätt.