Semidiesel

Säkerhet i garaget

Alla motortyper är osäkra i någon mån. Så om man vill meka med motorn hemma gör man bäst i att ha en pulversläckare tillgänglig.

Även om tändkulemotorn innebar ett stort steg framåt för säkerheten när den konstruerades så kan den knappast klassas som säker med dagens mått mätt. Jämfört med en dieselmotor, som i mångt och mycket liknar tändkulemotorn, är den senare farligare eftersom den håller en högre temperatur.

Just placeringen av motorn i ett garage eller liknande gör att situationen blir extra riskabel om man inte har en brandsläckare i närheten. I de flesta garage finns nämligen olika typer av kemikalier, varav många är brandfarliga. Det kan röra sig om oljor eller lösningsmedel, och dessutom finns det ofta en dunk bensin i garaget. Bensin ar en mycket låg flampunkt, och kan därför antändas extra lätt om något går fel.

Förutom att skaffa en brandsläckare bör man därför se till att ha så få brandfarliga ämnen som möjligt i närheten av motorn. Om detta är möjligt beror naturligtvis på hur mycket utrymme man har i sitt garage. Har man möjlighet att förvara kemikalier i ett brandsäkert skåp, eller i en annan del av källaren, bör man göra detta. Ett annat alternativ är att alltid meka med motorn utomhus.